Werkwijze

Kinderen hebben vaak een hele andere manier om duidelijk te maken wat voor hen belangrijk is. Daarom ga ik samen met uw kind, spelenderwijs en of pratend ontdekken wat nu zijn/haar probleem is. Wat belemmert uw kind in zijn/haar ontwikkeling of functioneren? Daarna gaan we aan de slag om een oplossing voor dit probleem te vinden. Ik help bij het bedenken van een oplossing, hierbij ga ik uit van de kracht en de mogelijkheden van uw kind. Wat wil je veranderen en wat is daar eigenlijk voor nodig?

Sessies
De Integratieve coaching of therapie is kortdurend en bestaat uit een oudergesprek (intake), ongeveer 7 tot 10 sessies met je kind, een tussentijds oudergesprek (veelal na de eerste 5 en 10 kindersessies) en een oudergesprek aan het eind van het traject.
De uiteindelijke duur van de therapie heeft te maken met de (eigen) mogelijkheden van uw kind en de invloed van zijn/haar omgeving. Welke factoren in de buitenwereld hebben invloed op zijn of haar ontwikkeling en zijn deze factoren positief inzetbaar?

Zowel het intakegesprek, de kindsessies als het tussentijdse- en afsluitende oudergesprek duren 1 uur.

Tarieven
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
• Kindercoaching of therapie sessie: € 72,50 per uur
• Intake/oudergesprek: € 72,50 per uur
• Broertjes/Zusjescounseling: € 75,- per uur
• Observatie op locatie: € 80,- per uur

Registraties en vergoedingen
De praktijk louk4kids is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT. Hierdoor wordt Kindertherapie door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Louk4kids is tevens aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, de RBCZ. En de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, de NFG.

Op de site van de VIT (www.vit.nl) is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars.. Kijk hier voor de vergoedingsmogelijkheden.  Wanneer u duidelijkheid wilt over het bedrag dat u vergoed krijgt, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Een andere overweging is om de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten op te voeren bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Registratiegegevens (t.b.v. vergoedingsaanvragen) van louk4kids:
KvK nummer: 56497148
AGB-code zorgverlener: 90107015
AGB-code praktijk: 90065050

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden, dan kunt u kijken of u coulance wil aanvragen. U kunt bijvoorbeeld coulance aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

SCAG en TCZ
In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkggz) is louk4kids aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
En als geregistreerde RBCZ therapeut en praktijk valt deze onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Meldcode
Ik werk met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht om volgens de 5 stappen van de Meldcode te handelen.

Bekijk hier de algemene voorwaarden en het privacy beleid
Algemene voorwaarden en privacy beleid louk4kids

Gerelateerde afbeelding