Kindertherapie

Voelt je zoon of dochter zich boos, verdrietig of bang, en heeft hij of zij daar last van? Heb je als ouder of opvoeder al het nodige gedaan om je kind te helpen, maar lukt dit maar niet? Dan kan coaching of therapie helpend zijn.
Soms kan deze vorm van hulp net dat steuntje in de rug zijn dat uw kind nodig heeft om zich weer te kunnen concentreren, te luisteren, goed te eten en te slapen of vrienden te maken op school. Ook bij een (echt)scheiding of rouw kan goede begeleiding ervoor zorgen dat uw kind sneller weer lekker in zijn vel komt te zitten.    

Integratieve kindercoaching- en therapie is er voor alle kinderen vanaf 4 jaar, die hulp kunnen gebruiken.

Samen met uw kind ga ik op zoek naar dat wat dwars zit. Ieder kind laat zichzelf en zijn probleem op een eigen wijze zien. Met de integratieve therapie sluit ik hierop aan.
Wat belemmert uw kind in zijn ontwikkeling of functioneren en wat is er nodig om dit op te lossen. Er wordt gewerkt met verschillende interventies en technieken afgestemd op de belevingswereld en de doelen van uw kind.

Als kindertherapeut help ik kinderen datgene te integreren wat nodig is om gelukkig te worden, hierbij ga ik uit van de kracht en de mogelijkheden van uw kind. Uw kind weet, bewust of onbewust, zelf heel goed hoe het zit en wat er nodig is om zijn probleem op te lossen.

Kinderen ervaren vaak al snel dat therapie leuk kan zijn!

Het is mijn passie kinderen de ruimte te bieden hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te leren gebruiken zodat ook uw kind met vertrouwen en gelukkig de toekomst tegemoet kan gaan.